Webart Creations | professioneel webdesign te Den Haag - website - cms - webshop - zoekmachine optimalisatie
Email Facebook Twitter LinkedIn
HOMEPROFIELDIENSTENPORTFOLIOCONTACT
 
Stuur een email
U bent op pagina: » Webart Creations » Disclaimer

Eerst even dit

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Webart Creations. Webart Creations besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site is verouderd, incompleet, of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Webart Creations kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik op welke wijze dan ook. Indien Webart Creations hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Webart Creations de op/of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Webart Creations aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke sites. Webart Creations verifieert op geen enkele wijze de inhoud van deze sites.

Privacy
Webart Creations meet bezoeken aan haar website om de effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die worden gemeten kunnen persoonsgegevens bevatten, met name IP-adressen en/of cookies. Een IP-adres is een serie nummers waarmee uw computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die met name van de internet provider die het IP-adres heeft uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). Om die reden kunnen IP-adressen als persoonsgegeven worden beschouwd. Webart Creations gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden. Webart Creations gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites voor interne onderzoeks- en promotiedoeleinden. Tevens kunnen wij de IP-adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben.
Copywriter
Niets van de inhoud van de website www.webart-creations.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webart Creations openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of via internet).